Твоят черен дроб ти говори…

Posted 1 CommentPosted in Тялото ти говори

В тази статия ще дам думата на г-н Черен Дроб, който иска да си излее душата пред теб, да си изкаже болката, както и да ти посочи път, по който да поемеш, за да може двамата да вървите „рамо до рамо“, във форма и с усмивка на лицето за години напред… Физиология/Роля в организма Емоции […]